Bedrijfsbeleid

De directie toont leiderschap en betrokkenheid door o.a. het vastleggen van het “bedrijfsbeleid” dat compatibel is met de context en strategische richting van het bedrijf. Met het oog op continu verbeteren wordt dit bedrijfsbeleid periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast. Het wordt intern gecommuniceerd en hier beschikbaar gesteld voor andere belanghebbenden.