CO2-PRESTATIELADDER

Epsilon is reeds sinds 2011 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en momenteel opgeklommen tot niveau 5 wat het hoogste niveau is. De CO2-prestatieladder, ontwikkeld door ProRail maar inmiddels in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), heeft tot doelstelling bedrijven uit te dagen en te stimuleren om inzicht te krijgen in hun eigen CO2-productie en deze waar mogelijk te verminderen. Hierbij vindt u de documenten conform de audit-checklijsten uit het CO2-prestatieladder handboek (laatst geldende versie).

  1. CERTIFICATEN
  2. EMISSIE-INVENTARIS & KETENANALYSE
  3. ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA
  4. COMMUNICATIE
  5. DEELNAME INITIATIEVEN
  6. BUDGET
  7. VOORTGANGSRAPPORTAGES